بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به جناب آقای دکتر مدارائی

پیام تسلیت به جناب آقای دکتر مدارائی


پیام تسلیت به جناب آقای دکتر مدارائی

هوالباقي» جناب آقای دکتر مدارائی عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی عمران

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(درگذشت پدر گراميتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،ازدرگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت می داريم.

                                                                                                                                      دانشکده فنی