بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیام تسلیت به جناب آقای دکتر مدارائی

پیام تسلیت به جناب آقای دکتر مدارائی


پیام تسلیت به جناب آقای دکتر مدارائی

هوالباقي» جناب آقای دکتر مدارائی عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی عمران

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(درگذشت پدر گراميتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،ازدرگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت می داريم.

                                                                                                                                      دانشکده فنی