بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای مهندس اکبری

پیام تسلیت به آقای مهندس اکبری


پیام تسلیت به آقای مهندس اکبری

«هوالباقي» جناب آقای مهندس مجتبی اکبری عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی نساجی

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(درگذشت پدر گراميتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،ازدرگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت می داريم.