بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیام تسلیت به آقای مهندسی باخدا

پیام تسلیت به آقای مهندسی باخدا


پیام تسلیت به آقای مهندسی باخدا

مدیر محترم امور عمومی دانشکده فنی

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده (پدر خانم گرامیتان ) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم.

 

                                                                                                                                    دانشکده فنی