بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای مهندسی باخدا

پیام تسلیت به آقای مهندسی باخدا

مدیر محترم امور عمومی دانشکده فنی

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده (پدر خانم گرامیتان ) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم.

 

                                                                                                                                    دانشکده فنی