بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای مهندسی باخدا

پیام تسلیت به آقای مهندسی باخدا


پیام تسلیت به آقای مهندسی باخدا

مدیر محترم امور عمومی دانشکده فنی

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده (پدر خانم گرامیتان ) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم.

 

                                                                                                                                    دانشکده فنی