بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیام تسلیت به آقای علیزاده

پیام تسلیت به آقای علیزاده


پیام تسلیت به آقای علیزاده

همکار محترم دانشکده فنی با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(پدر گرامیتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،از درگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم.

 

                                                                                                                                                 دانشکده فنی