بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیام تسلیت به آقای دکتر مهرداد

پیام تسلیت به آقای دکتر مهرداد


پیام تسلیت به آقای دکتر مهرداد

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی عمران با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(اخوی گرامیتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،از درگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم.

 

                                                                                                                                                 دانشکده فنی