بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیام تسلیت به آقای دکتر علی چائی بخش

پیام تسلیت به آقای دکتر علی چائی بخش


پیام تسلیت به آقای دکتر علی چائی بخش

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(پدر گرامیتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،از درگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم.

                                                                                                                                                       دانشکده فنی