بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای دکتر علی چائی بخش

پیام تسلیت به آقای دکتر علی چائی بخش


پیام تسلیت به آقای دکتر علی چائی بخش

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(پدر گرامیتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،از درگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم.

                                                                                                                                                       دانشکده فنی