بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیام تسلیت به آقای دکتر علی جمالی

پیام تسلیت به آقای دکتر علی جمالی


پیام تسلیت به آقای دکتر علی جمالی

جناب آقای دکتر علی جمالی عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی

  با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(درگذشت  ابوی گراميتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،ازدرگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت می داريم.

 

                                                                                                             دانشکده فنی