بستن
FA EN AR RU FR

پیام تسلیت به آقای دکتر علیرضا صابرکاری

پیام تسلیت به آقای دکتر علیرضا صابرکاری


پیام تسلیت به آقای دکتر علیرضا صابرکاری

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق - الکترونیک با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(درگذشت  پدر گرامیتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،از درگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت می داريم.

 

                                                                                                                                                 دانشکده فنی