بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیام تسلیت به آقای دکتر علیرضا صابرکاری

پیام تسلیت به آقای دکتر علیرضا صابرکاری


پیام تسلیت به آقای دکتر علیرضا صابرکاری

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق - الکترونیک با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(درگذشت  پدر گرامیتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده ،از درگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت می داريم.

 

                                                                                                                                                 دانشکده فنی