بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیام تسلیت به آقای دکتر اکبر خداپرست

پیام تسلیت به آقای دکتر اکبر خداپرست


پیام تسلیت به آقای دکتر اکبر خداپرست

عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده (پدر گرامیتان ) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم.

                                                                                                                                                                                دانشکده فنی