بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیام تسلیت به آقای حسین رضائی

پیام تسلیت به آقای حسین رضائی


پیام تسلیت به آقای حسین رضائی

همکار محترم دانشکده فنی *******************************************

با نهايت تأثر و تأسف، مصيبت وارده(پدر گرامیتان) را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده،از درگاه ايزد منان برای آنمرحوم رحمت واسعه الهی و برای ساير بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم.                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                               دانشکده فنی