بستن
FA EN AR RU FR CHI

پیام تبریک به آقای دکتر افراخته

پیام تبریک به آقای دکتر افراخته


پیام تبریک به آقای دکتر افراخته

جناب آقای دکتر افراخته

معاونت محترم امور دانشجویی

انتصاب جنابعالی به سمت معاونت دانشجویی دانشگاه را تبریک عرض نموده واز ایزد منان سلامتی وتوفیق روزافزون شما را خواستاریم.

                                           مدیریت واساتید کارکنان دانشکده فنی