بستن
FA EN AR RU FR

پیام تبریک به آقای دکتر افراخته

پیام تبریک به آقای دکتر افراخته


پیام تبریک به آقای دکتر افراخته

جناب آقای دکتر افراخته

معاونت محترم امور دانشجویی

انتصاب جنابعالی به سمت معاونت دانشجویی دانشگاه را تبریک عرض نموده واز ایزد منان سلامتی وتوفیق روزافزون شما را خواستاریم.

                                           مدیریت واساتید کارکنان دانشکده فنی