بستن
FA EN AR RU FR

پیام تبریک به آقای دکتر اسماعیل فلاح چولابی

پیام تبریک به آقای دکتر اسماعیل فلاح چولابی


پیام تبریک به آقای دکتر اسماعیل فلاح چولابی

جناب آقای دکتر اسماعیل فلاح چولابی مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی انتصـــــاب جنابعالی را به سمت مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده تبریــــک می گوییم. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.