بستن
FA EN AR RU FR

پژوهانه دکترا

پژوهانه دکترا


پژوهانه دکترا

به اطلاع دانشجویان دوره دکتری گروه مهندسی مکانیک ورودی سال 85 به بعد که پروپزال آنان در بازه زمانی 31/6/1387 الی 31/6/1388 تصویب شده است می توانند با در دست داشتن مدارک به کارشناس طرحهای پژوهشی مراجهع نمایند