بستن
FA EN AR RU FR

پوستر برتر در کنفرانس نانو تکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

پوستر برتر در کنفرانس نانو تکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران


پوستر برتر در کنفرانس نانو تکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

*********************

پوستر برتر توسط سرکار خانم پرنیان فردوسی دانشجوی دکترای مهندسی نساجی در کنفرانس نانو فن آوری پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزیده شد

موفقیت و کامیابی در تمامی مراحل زندگی را برای ایشان از خداوند منان خواستاریم. 

 

 

                                                                                                                                                                  دانشکده فنی