بستن
FA EN AR RU FR CHI

پشتیبانی از فعالیت های علمی وفرهنگی دانشجویان

پشتیبانی از فعالیت های علمی وفرهنگی دانشجویان


پشتیبانی از فعالیت های علمی وفرهنگی دانشجویان

اعطای اعتبار و تسهیلات به دانشجویان برتر دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی در سال تحصیلی 1400-  1399

درصورت هرگونه پرسش به آدرس guilan@bmn.ir مراجعه ویا باشماره تلفن 013-33360900 تماس حاصل نمایید.