بستن
FA EN AR RU FR CHI

پروپزال دانشجویان دکترا

پروپزال دانشجویان دکترا


پروپزال دانشجویان دکترا

 

به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی 87 و ماقبل می رساند آخرین مهلت دفاع از پروپزال "پایان نیمسال تحصیلی چهارم "می باشد و برای دانشجویان ورودی 88 و بعد "پایان نیمسال تحصیلی سوم " چنانچه دانشجویان ورودی 88 نتوانند تا پایان نیمسال تحصیلی سوم از پایان نامه خود دفاع نمایند یک نیمسال به عنوان آمادگی برای ارزیابی جامع به ارزش صفر واحد انتخاب واحد می نمایند .