بستن
FA EN AR RU FR

پروپزال دانشجویان دکترا

پروپزال دانشجویان دکترا


پروپزال دانشجویان دکترا

 

به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی 87 و ماقبل می رساند آخرین مهلت دفاع از پروپزال "پایان نیمسال تحصیلی چهارم "می باشد و برای دانشجویان ورودی 88 و بعد "پایان نیمسال تحصیلی سوم " چنانچه دانشجویان ورودی 88 نتوانند تا پایان نیمسال تحصیلی سوم از پایان نامه خود دفاع نمایند یک نیمسال به عنوان آمادگی برای ارزیابی جامع به ارزش صفر واحد انتخاب واحد می نمایند .