بستن
FA EN AR RU FR CHI

وب سایت گروه مهندسی عمران راه اندازی شد .

وب سایت گروه مهندسی عمران راه اندازی شد .


وب سایت گروه مهندسی عمران راه اندازی شد .

به منظور بهبود اطلاع رسانی و معرفی گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان ، وب سایت اینترنتی این گروه راه اندازی شد . در این وب سایت رشته های تحصیلی ، اعضای هیأت علمی ، آزمایشگاه ها و توانمندیهای گروه مهندسی عمران معرفی می شود .