بستن
FA EN AR RU FR CHI

میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) مبارک

میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) مبارک


میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) مبارک

****************

عباس (ع) آمد تا برادری را معنا کند وفا را شرح دهد ایثار را الگو باشد شجاعت راتفسیر کند و دلاوری را مصداقی والا گردد

میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) مبارک باد

                                                                      دانشکده فنی