بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهلت کارآموزی

مهلت کارآموزی


مهلت کارآموزی

 

به اطلاع دانشجویان گروه مهندسی مکانیک که نیمسال دوم 88 و تابستان 88 واحد کارآموزی را اخذ کرده اند می رساند تا تاریخ 10-8-89 مهلت  دارند تا گزارش کار آموزی خود را به اساتید گروه تحویل دهند .