بستن
FA EN AR RU FR

مدیر جدید گروه مهندسی نساجی منصوب شد

مدیر جدید گروه مهندسی نساجی منصوب شد


مدیر جدید گروه مهندسی نساجی منصوب شد

 بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، آقای دکتر بابک نوروزی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه مهندسی نساجی دانشکده فنی دانشگاه گیلان منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این آقای دکتر جواد مختاری مسئولیت گروه مهندسی نساجی این دانشکده را بر عهده داشت. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر مختاری، برای آقای دکتر نوروزی آرزوی موفقیت می نماییم

                                                                                                             دانشکده فنی