بستن
FA EN

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی منصوب شد

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی منصوب شد


مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده فنی و طی حکمی از سوی سرپرست معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان، خانم دکتر مرجان عباسی به مدت دو سال به عنوان مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این آقای دکتر پیام زنگانه عهده دار این مسئولیت بود.
ضمن تقدیر از زحمات آقای دکتر زنگانه  برای خانم دکتر عباسی آرزوی موفقیت می نماییم

مدیریت ،اساتید ،کارکنان دانشکده فنی

 

آدرس کوتاه :