بستن
FA EN AR RU FR CHI

قرارداد همکاری دانشکده فنی با شرکت هپی لند

قرارداد همکاری دانشکده فنی با شرکت هپی لند


قرارداد همکاری دانشکده فنی با شرکت هپی لند

در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه شماره 163623/پ 15 مورخ 94/11/11معاونت پژوهشی دانشگاه و شرکت هپی لند و با پیگیری های گروه مهندسی نساجی قرارداد اجرایی جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی آزمایشگاه فیزیک الیاف گروه مهندسی نساجی دانشکده فنی دانشگاه گیلان به منظور اخذ مجوز های لازم برای تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع استاندارد بين شرکت هپی لند و دانشکده فنی دانشگاه گیلان در تاریخ 96/3/13 منعقد ‌گردید.در این راستا و به منظور راه اندازی آزمایشگاه مرجع  استاندارد در زمینه ارزیابی الیاف، نخ و پارچه در استان و ارائه خدمات آزمایشگاهی و فنی مقرر شد تا طی همکاری مشترک، طرفین قرارداد نسبت به تکمیل، تجهیز، تعمیر و مستند سازی تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه فیزیک الیاف گروه مهندسی نساجی اقدامات عملی خود را انجام دهند.