بستن
FA EN AR RU FR

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد 92 (اطلاعیه مهم)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد 92 (اطلاعیه مهم)


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد 92 (اطلاعیه مهم)

************************

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 92 (انتقالی و مهمان) می رساندکه هنوز موفق به ثبت نام نشده اند جهت ثبت نام و انتخاب واحد در تاریخ 7/8/1392 با تکمیل کلیه فرمها در تاریخ مذکور مراجعه نمایند