بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد 92 (اطلاعیه مهم)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد 92 (اطلاعیه مهم)


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد 92 (اطلاعیه مهم)

************************

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 92 (انتقالی و مهمان) می رساندکه هنوز موفق به ثبت نام نشده اند جهت ثبت نام و انتخاب واحد در تاریخ 7/8/1392 با تکمیل کلیه فرمها در تاریخ مذکور مراجعه نمایند