بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مهندسی مکانیک

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مهندسی مکانیک


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مهندسی مکانیک

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مهندسی مکانیک ورودی 91 به بعد می رساند که دانشجویان قبل از تعیین سبد تحصیلی مجاز به اخذ درس از هیچ سبدی نیستند و بعد از سبد بندی تمامی دروس باید از سبد مربوطه انتخاب و اخذ گردد. در غیر این صورت درس اخذ شده خارج از سبد برای دانشجو حذف خواهد شد.