بستن
FA EN AR RU FR

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مهندسی مکانیک

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مهندسی مکانیک


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مهندسی مکانیک

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی گروه مهندسی مکانیک ورودی 91 به بعد می رساند که دانشجویان قبل از تعیین سبد تحصیلی مجاز به اخذ درس از هیچ سبدی نیستند و بعد از سبد بندی تمامی دروس باید از سبد مربوطه انتخاب و اخذ گردد. در غیر این صورت درس اخذ شده خارج از سبد برای دانشجو حذف خواهد شد.