بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی ورودی 89

قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی ورودی 89


قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی ورودی 89

1- جهت اخذ کارآموزی 1، حداقل 65 واحد باید گذرانده شود.
2- کارآموزی 1، پیش نیاز کارآموزی 2 است.
3- هر کارآموزی، معادل 136 ساعت می باشد.
4- از آنجایی که پیش نیاز درس مدیریت و کنترل پروژه، کارآموزی 1 می باشد. و این درس(مدیریت و کنترل پروژه) در نیمسال اول هر سال تحصیلی ارایه می گردد. دانشجویان باید، جهت اتمام کارآموزی 1 و ارایه گزارش به استاد کارآموزی و تثبیت نمره قبل از انتخاب واحد نیمسال اول تلاش نمایند.
5- برابر مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، در تابستان، فقط اخذ درس کارآموزی 1 با تنها یک درس مجاز است.
6- نحوه نگارش گزارش کارآموزی در سایت گروه مهندسی مکانیک، بخش کارشناسی آمده است.
http://www.guilan.ac.ir/mech