بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه مهندسی مکانیک

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه مهندسی مکانیک


قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه مهندسی مکانیک

طی حکمی از سوی آقای دکتر عبدالله حاتم زاده، جناب آقای دکتر علی شمس ناتری، به عنوان استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته مهندسی مکانیک منصوب شدند.

 

صفحه شخصی آقای دکتر علی شمس ناتری