بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه دانشجویانی که در دفاع پایان نامه کارشناسی تاخیر داشته اند!

قابل توجه دانشجویانی که در دفاع پایان نامه کارشناسی تاخیر داشته اند!


قابل توجه دانشجویانی که در دفاع پایان نامه کارشناسی تاخیر داشته اند!

به اطلاع می رساند که دانشجویانی که  پروژه کارشناسی  خود را در نيمسال دوم 89-88 ثبت نام نموده اند و تا کنون دفاع ننموده اند. هر چه سریعتر به مسول هماهنگی امور پایان نامه ها، مراجعه نمایند.  در صورت عدم مراجعه، غیبت در کارنامه درج خواهد شد.


مسئول امور پایان نامه ها

فلاحتگر