بستن
FA EN AR RU FR

فرصت کوتاه مطالعاتی دانشجویان بورسیه دکترا

فرصت کوتاه مطالعاتی دانشجویان بورسیه دکترا


فرصت کوتاه مطالعاتی دانشجویان بورسیه دکترا

 

به اطلاع دانشجویان بورسیه مقطع دکتری می رساند برای استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقات در سال 89 چنانچه از دوره آنان سه سال و نیم نگذشته است می توانند فرم مشخصات و اطلاعات مربوطه را تکمیل وپس از تایید در اولویت انتخاب قرار گیرند