بستن
FA EN AR RU FR CHI

عید غدیر خم مبارک باد

عید غدیر خم مبارک باد


عید غدیر خم مبارک باد

اوصاف علی به هر زبان باید گفت / این ذکر به پیدا و نهان باید گفت در جشن ولی عهدی مسعود علی / تبریک به صاحب الزمان باید گفت عید غدیر خم مبارک باد