بستن
FA EN AR RU FR CHI

عقد قرارداد کلان پروژه ملی صنعتی توسط گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

عقد قرارداد کلان پروژه ملی صنعتی توسط گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان


عقد قرارداد کلان پروژه ملی صنعتی توسط گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان با عقد قرارداد کلان پروژه ملی به ارزش 15 میلیارد ریال با یکی از مراکز صنعتی مهم کشور ، در ارتقاء و توسعه فنآوری کشور مشارکت می کند . گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان با برخورداری از توانایی و ظرفیت های مطلوب علمی و پژوهشی ، اساتید مجرّب و متخصص و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در ارتباط صنعت و دانشگاه نقش مؤثر و ویژه ای دارد .  این گروه آموزشی دانشگاه با انعقاد قرارداد پژوهشی و کلان پروژه ملی با یکی از مراکز صنعتی کشور در رشد و توسعه فنآوری ایران اسلامی مشارکت می نماید .

رئیس دانشگاه گیلان با اعلام این خبر گفت : در این قرارداد و طرح پژوهشی ملی به ارزش 15 میلیارد ریال ، تحقیقات برای تولید یک قطعه صنعتی در کشور  و تولید نمونه آزمایشگاهی آن انجام خواهد شد .

دکتر حاتم زاده افزود : در اجرای این قرارداد که تا 50 میلیارد ریال قابل افزایش است ، تمامی متخصصان و اساتید گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مکانیک همکاری دارند . همچنین در اجرای این پروژه محققّین و اساتید مهندسی مکانیک از سایر دانشگاه ها نیز مشارکت خواهند داشت .

 

رئیس دانشگاه گیلان در ادامه اظهار داشت : گروه مهندسی مکانیک از ظرفیت های علمی خوبی برخوردار است و مطابق برنامه های توسعه دانشگاه این گروه فعالیت خود را به صورت یک دانشکده مستقل ادامه خواهد داد . وی افزود :  راه اندازی دانشکده مکانیک مورد تصویب هیأت امنای دانشگاه قرار گرفته و ساختمان این دانشکده با 8 هزار مترمربع زیر بنا درحال احداث می باشد .