بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه گیلان در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو

شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه گیلان در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو


شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه گیلان در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو

اعضای هیات علمی و دانشجویان گروه نانو فناوری با همکاری انجمن نانو فناوری ایران شعبه استان گیلان و انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه گیلان در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با ارائه دستاوردهای خود در حوزه های متنوع مشارکت نمودند.

این حوزه ها شامل دستگاه فوتو سنتز مصنوعی، پانسمان زخمها، انرژی خورشیدی، الکتروکاتالیستها و کاتالیستهای تولید هیدروژن و اکسیژن، تصفیه آب، ابرخازنها، داربستهای استخوانی، پوششهای ضد خوردگی، آسفالت خود تمیز شونده با استفاده از فناوری نانو است.

آدرس کوتاه :