بستن
FA EN AR RU FR CHI

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه منصوب شد

سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه منصوب شد


سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر مهدی امینیان عضو هیات علمی گروه کامپیوتر به سمت سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه منصوب شد.

شایان ذکر است طی نشستی در اتاق شورای حوزه ریاست، ضمن معارفه دکتر امینیان از تلاش های دکتر فرشید مهردوست مدیر پیشین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه قدردانی شد.

ضمن تقدیر از تلاش های دکتر مهردوست، برای دکتر امینیان آرزوی موفقیت داریم.

از طرف : مدیریت ،اساتید ،کارکنان دانشکده فنی

 

آدرس کوتاه :