بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمان آزمون جامع دانشجویان دکتری مهندسی نساجی(جدید)

زمان آزمون جامع دانشجویان دکتری مهندسی نساجی(جدید)


زمان آزمون جامع دانشجویان دکتری مهندسی نساجی(جدید)

**********************

 

     

به اطلاع دانشجویان دکتری نساجی می رساند زمان آزمون جامع روز سه شنبه مورخ 15/07/1393

 ساعت 9 صبح برگزار  می شود.

 

                                                                          تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی