بستن
FA EN AR RU FR

دفاع موفقیت آمیز اولین دانشحوی کارشناسی ارشد رشته نانو فناوری گرایش نانو مواد دانشگاه گیلان

دفاع موفقیت آمیز اولین دانشحوی کارشناسی ارشد رشته نانو فناوری گرایش نانو مواد دانشگاه گیلان


دفاع موفقیت آمیز اولین دانشحوی کارشناسی ارشد رشته نانو فناوری گرایش نانو مواد دانشگاه گیلان

  تلاش مجدانه گروه نانو فناوری گرایش نانو مواد در  چند سال اخیر   در سایه نلاش  دلسوزانه اعضای هیات علمی ٬صبر و پشتکار دانشجویان و همراهی مدیران دلسوز به بار نشست.  سرکار خانم مهندس فریبا سعیدی به عنوان اولین دانشجوی  مقطع کارشناسی ارشد در رشته نانو فناوری با عنوان سنتز نانو کامپوزیت کیتوسان پلی وینیل الکل  تقویت شده با اکسید گرافن از پایان نامه خویش دفاع نمود . دانشگاه گیلان برای  مجموعه  گروه نانو فناوری  موفقیت های علمی روز افزون آرزو مینماید.