بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه خانم معصومه بهاری جوکندان

دفاع از پایان نامه خانم معصومه بهاری جوکندان


دفاع از پایان نامه خانم معصومه بهاری جوکندان

دانشجوی رشته مهندسی عمران - سازه

موضو ع دفاع تحت عنوان:

 

             پاسخ سازه های تحت مولفه های خارج از صفحه و پیچشی حرکت زمین در نزدیکی گسل

 

 

زمان : 10 صبح  مورخ 22/6/90

مکان :سالن آمفی تاتر دانشکده فنی

 

 

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر رضا صالح جلالی (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان)