بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه خانم زهرا مریدی مهدیه

دفاع از پایان نامه خانم زهرا مریدی مهدیه


دفاع از پایان نامه خانم زهرا مریدی مهدیه

دانشجوی رشته مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان پروژه :

           ساخت و تعیین مشخصه های داربستهای نانولیفی مشتمل بر نانو لوله های کربنی و مواد بیوپلیمر

 

زمان : ساعت 12 ظهر مورخ 19/6/1390

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

           جناب آقای دکتر اکبر خداپرست  (استاد  گروه  مهندسی نساجی)

           جناب آقای دکتر وحید متقی طلب (استادیار گروه  مهندسی نساجی)