بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه آقای مقداد حمیدزاده

دفاع از پایان نامه آقای مقداد حمیدزاده


دفاع از پایان نامه آقای مقداد حمیدزاده

دانشجوی رشته مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

عنوان پروژه :

           بررسی مدلهای رفتاری مناسب و ارائه روابط تجربی برای تعیین خصوصیات خاک رس رشت بر مبنای بانک اطلاعات ژئوتکنیک

 

زمان : ساعت 9 صبح مورخ 19/6/1390

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

           جناب آقای دکتر علی قربانی  (استادیار  گروه  مهندسی عمران)

           جناب آقای دکتر میرعبدالحمید مهرداد (استادیار گروه  مهندسی عمران)