بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه آقای محمد کنفچیان

دفاع از پایان نامه آقای محمد کنفچیان


دفاع از پایان نامه آقای محمد کنفچیان

دانشجوی رشته مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف  

عنوان پروژه :

           بررسی تجربی و عددی مشخصه های مکانیک نانو لایه با استفاده از خواص مکانیکی چند لایه ها

 

زمان : ساعت 10 صبح مورخ 19/6/1390

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

           جناب آقای دکتر اکبر خداپرست  (استاد  گروه  مهندسی نساجی)