بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه آقای محسن نعمتی ضیابری

دفاع از پایان نامه آقای محسن نعمتی ضیابری


دفاع از پایان نامه آقای محسن نعمتی ضیابری

دانشجوی رشته توسعه الگوی رفتاری برای مصالح سنگریزه ای  

عنوان پروژه :

           توسعه الگوی رفتاری برای مصالح سنگریزه ای

 

زمان : ساعت 11 صبح مورخ 15/6/90

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

           جناب آقای دکتر فرزین کلانتری  (استادیار گروه مهندسی عمران)

           جناب آقای دکتر میرعبدالحمید مهرداد ( استادیار گروه مهندسی عمران)