بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه آقای محسن نعمتی ضیابری

دفاع از پایان نامه آقای محسن نعمتی ضیابری


دفاع از پایان نامه آقای محسن نعمتی ضیابری

دانشجوی رشته توسعه الگوی رفتاری برای مصالح سنگریزه ای  

عنوان پروژه :

           توسعه الگوی رفتاری برای مصالح سنگریزه ای

 

زمان : ساعت 11 صبح مورخ 15/6/90

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

           جناب آقای دکتر فرزین کلانتری  (استادیار گروه مهندسی عمران)

           جناب آقای دکتر میرعبدالحمید مهرداد ( استادیار گروه مهندسی عمران)