بستن
FA EN AR RU FR

دفاع از پایان نامه آقای حامد شهبازی فشتالی

دفاع از پایان نامه آقای حامد شهبازی فشتالی


دفاع از پایان نامه آقای حامد شهبازی فشتالی

دانشجوی رشته مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

موضو ع دفاع تحت عنوان:

 

             بررسی اثر افزودن الیاف موکت بر خواص نفوذ پذیری و آبگذری خاکهای ماسه ای به کمک آزمایشات آزمایشگاهی

 

 

زمان : 30/9 صبح  مورخ 15/6/90

مکان :سالن آمفی تاتر دانشکده فنی

 

 

 

اساتید راهنما : جناب آقای دکتر رضا جمشیدی  (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان)

                    :جناب آقای دکتر ابوالفضل اسلامی ( دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان)