بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه پایان نامه آقای محمد پور صادق چلکدانی با عنوان تحلیل تجربی و عددی برخورد و نفوذ پرتابه در سرعت های بالا

دفاعیه پایان نامه آقای محمد پور صادق چلکدانی با عنوان تحلیل تجربی و عددی برخورد و نفوذ پرتابه در سرعت های بالا


دفاعیه پایان نامه آقای محمد پور صادق چلکدانی با عنوان تحلیل تجربی و عددی برخورد و نفوذ پرتابه در سرعت های بالا

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

عنوان پروژه : تحلیل تجربی و عددی برخورد و نفوذ پرتابه در سرعت های بالا

 

زمان : دوشنبه  مورخ20/4/90  ساعت 9

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

           جناب آقای دکتر ابوالفضل درویزه  (استاد گروه مهندسی مکانیک)

           جناب آقای دکتر علی باستی (استادیار گروه مهندسی مکانیک )