بستن
FA EN AR RU FR

دفاعیه پایان نامه آقای حسن کامیاب فرحبخش

دفاعیه پایان نامه آقای حسن کامیاب فرحبخش


دفاعیه پایان نامه آقای حسن کامیاب فرحبخش

دانشجوی رشته مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی

عنوان پروژه :

                    ارزیابی معیارهای گودبرداری ایمن با استفاده از مدل سازی عددی و شبکه ی عصبی مصنوعی   

 

زمان : 15/6/90  ساعت 30/12

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

           جناب آقای دکتر فرزین کلانتری (استادیار گروه مهندسی عمران)

           جناب آقای دکتر نادر نریمان زاده (استاد گروه مهندسی مکانیک )