بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه خانم مهسا یوسفی

دفاعیه خانم مهسا یوسفی


دفاعیه خانم مهسا یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

عنوان پروژه :

           بررسی تجربی تهیه نانو ذرات دارویی جهت افزایش حلالیت و کارایی ماده 

 

زمان : ساعت 14:30       مورخ 16/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

            جناب آقای دکتر سیدسیامک اشرف  (استادیار گروه مهندسی شیمی)

            جناب آقای دکتر رضا ضرغامی (استادیار گروه مهندسی شیمی)