بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه خانم فرشته خادم نخجیری

دفاعیه خانم فرشته خادم نخجیری


دفاعیه خانم فرشته خادم نخجیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

عنوان پروژه :

           استفاده از مشخصات ارتعاشی برای تشخیص خرابی در سازه ها

 

زمان : ساعت 8:30       مورخ 23/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر نصرت ا... فلاح   (دانشیار گروه مهندسی عمران)