بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای میلاد مهری ارسون

دفاعیه آقای میلاد مهری ارسون


دفاعیه آقای میلاد مهری ارسون

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک

عنوان پروژه :

          کاربرد سنجش فشرده مبتنی بر یادگیری در تصویر برداری پزشکی به روش تشدید مغناطیسی (MRI)

 

زمان : ساعت 9:30       مورخ 16/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

            جناب آقای مهندس زنج  (دانشور گروه مهندسی برق)

            جناب آقای دکتر رضا حسن زاده (استادیار گروه مهندسی برق)