بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای مرتضی فرید خواه

دفاعیه آقای مرتضی فرید خواه


دفاعیه آقای مرتضی فرید خواه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

عنوان پروژه :

   مدلسازی و بررسی تحلیلی جریان حرارتی سیال و احتراق درون یک دیگ بخار

 

زمان : ساعت 15:30       مورخ 20/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

استاد راهنما:

            جناب آقای دکتر کاظم آتشکاری (دانشیار گروه مهندسی مکانیک)