بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای محمد ذوقی

دفاعیه آقای محمد ذوقی


دفاعیه آقای محمد ذوقی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

عنوان پروژه :

   تحلیل اگزرژی اقتصادی و بهینه سازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی با مشارکت انرژی خورشید (مورد مطالعاتی: ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک)

 

زمان : ساعت 14:00       مورخ 21/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

            جناب آقای دکتر کوروش جواهرده (استادیار گروه مهندسی مکانیک)

            جناب آقای دکتر محمد نقاش زادگان (استادیار گروه مهندسی مکانیک)