بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای محمد حسین حسین زاده

دفاعیه آقای محمد حسین حسین زاده


دفاعیه آقای محمد حسین حسین زاده

دانشجوی دوره دکترا مهندسی عمران - سازه

عنوان پروژه :

کاهش اثرات ضربه (پادینگ) در پل ها تحت اثر نیروی زلزله با استفاده از سیستم های کنترل میراگرهای ویسکوز

 

زمان : 11      مورخ 11/4/1392

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی