بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای فرج اله قرایی

دفاعیه آقای فرج اله قرایی


دفاعیه آقای فرج اله قرایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک

عنوان پروژه :

   ارزیابی عملکرد روش های تخمین کانال در سیستم های مخابراتی چندکاریری چند ورودی - چند خروجی مبتنی برویولت

 

زمان : ساعت 9:30       مورخ 16/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

            جناب آقای دکتر غلامرضا باقرسلیمی  (استادیار گروه مهندسی برق)

            جناب آقای مهندس بهمن زنج (دانشور گروه مهندسی برق)