بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاعیه آقای سید مصطفی شیخ الاسلام

دفاعیه آقای سید مصطفی شیخ الاسلام


دفاعیه آقای سید مصطفی شیخ الاسلام

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک

عنوان پروژه :

   پیاده سازی یک الگوریتم قطعه بندی پوست روی FPGA

 

زمان : ساعت 11:00       مورخ 19/12/1391

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی

 

اساتید راهنما:

            جناب آقای دکتر اسدا... شاه بهرامی (استادیار گروه مهندسی برق)

            جناب آقای دکتر رضا حسن زاده (استادیار گروه مهندسی برق)